Kaavoihin olisi voitava asettaa luonnonsuojelua koskevia määräyksiä

Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa suuresti myös rakentaminen ja kaavasuunnittelu.

1. Lepakot, vahvasti suojeltu lajityyppi kärsii mm korjausrakentamisesta, koska niiden päiväpiiloista osa häviää kattojen ja ulkoseinien remonteissa. Uusien alueiden kaavoituksessa ei tarpeeksi osata arvostaa lepakoiden saalistusalueita eikä päiväpiiloja, jotka katoavat kun vanhat rakennukset puretaan ja vanhat puut kaadetaan.

- ehdotus: Kaavassa tulee voida velvoittaa uudisrakentaja tekemään

muutama päiväpiilopönttö rakennuksiin. Kaavoittajia tulee opastaa säästämään vanhat puuryhmät.

 

2. Siilit kärsivät liian siisteistä tonteista, joissa nurmikot kattavat koko tontin ja siilien tarvitsemat tiheiköt, risukot, vattupensaat ja korkea ruohikko on siivottu pois.

- ehdotus: Kaavoissa tulee varata tonttien väleihin sopiviin kohtiin yleistä aluetta ja määrätä, että sitä ei saa ”liikaa siistiä”, vaan osa alueista pitää jättää luonnontilaan.

 

3. Pölyttäjähyönteisten ja marjankasvattajien edun mukaista olisi saada ketoja yleistymään.

Kaavoittajia tulisi opastaa jo suunnitteluvaiheessa säästämään ravinneköyhiä alueita ja määrätä kaavassa että ketoa ei saa tuhota.

Ministeriö voisi laajemmin tukea valistusta ötökkäpönttöjen tekemiseen.