En tiedä kuka takstin on raapinut kasaan, mutta tällaisena se on lähtenyt eteenpäin byrokartiassa.

Tässä kunniamerkin perustelut:

Nippe Nikander on vuodesta 1993 lähtien toiminut Vihdin luottamushenkilöorganisaatiossa kaikilla tasoilla työryhmistä kunnanvaltuustoon. Hän on tulevaisuusorientoitunut puuhamies, jolla on aina uusia ajatuksia toimintojen kehittämiseksi. Hän on erityisesti ympäristöä ja vihreitä arvoja puolustava luottamushenkilö, joka seuraa tiiviisti aikaa ja joka nopeasti poimii uusia toimintamalleja kehiteltäväksi. Hänen aloitteestaan lähti käyntiin mm. ekokylähanke Vihdissä. Nikander on ollut myös kunnan ilmastostrategiaa laatineen työryhmän aktiivijäsen, joka toi runsain joukoin uusia ajatuksia strategiatyön pohjaksi.

Nikanderin monista kiinnostuksen kohteista esiin nousee erityisesti myös sähköisen viestinnän ja sähköisten palvelujen parantaminen. Hän on ollut jo 1990-luvulla pioneerina kehittämässä puhepostityyppistä palvelua, joka otettiin käyttöön Vihdin kotipalveluissa ja jonka käyttö laajeni muihinkin kuntiin. Edelleen hän seuraa kunnan sähköisten palvelujen kehittämistä ja tekee aloitteita ja ehdotuksia, jotka tähtäävät kuntalaisten asioinnin helpottamiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen.

Nippe Nikander on kansalaisaktivisti, jolta eivät ideat lopu ja joka jaksaa toimia yhteisten asioiden hyväksi.