TV1 dokumentti muovin haitoista        

Saksalainen dokkari kertoi vakavasta asiasta, muovin muuttumisesta jopa myrkylliseksi kun se pirstoutuu mereen. Muovi nimittäin jostakin, nyt toistaiseksi epäselvästä syystä, kerää itseensä PCB-myrkkyä. Muovihiutaleet ja niihin sitoutuneet myrkyt joutuvat meren elävien ravinnon seassa edelleen kaloihin ja sieltä ihmiseen.

Muovi on todellinen vaara, joka jatkaa kasvuaan. Dokumentti jopa ennusti, että siitä koituu todellinen luontokatastrofi seuraavan sadan vuoden sisällä. Videossa käytiin tutkimusveneellä ottamassa näytteitä jättimäisestä muovimuhjun pyörteestä, joka tuhansien kilometrien laajuisena kiertää tyynenmeren ulapoilla. Ymmärsin että nyt saastapyörteitä on kaksi, jotka molemmat laajenevat ja myrskytuulet sitten levittävät saastat rannikoille, joissa ne vaikuttavat monella tavalla haitallisesti myös maaeliöihin.

Pätkää katsellessa tuli mieleen moniaat kerrat jolloin olen Egyptissä kieltäytynyt muovikasseista ja sanonut ”muovi tuhoaa maailman”, jota taas egyptiläinen ei ymmärrä ollenkaan. Johtuu kansan matalasta koulutustasosta ja koulutuksenkin puutteista, sillä luontoa ei kansanmies osaa arvostaa.

Jäin miettimään olisiko syytä panna osa kehitysyhteistyöhön käytetyistä rahoista siihen, että aktiivisesti levitettäisiin tällaista perusfaktaa kehitysmaihin. Kansa ei ymmärrä muovikassien kieltoa eikä osaa hoitaa kierrätystä, vaikka se järjestetäisiinkin. Kierrätyksen idea pitää ensin ymmärtää, ennen kuin sen voi saada toimimaan kuten pohjoismaissa. Tosin muovin kierrätys on niin vaikea asia, ettei se toimi missään tehokkaasti. Siksi olisikin saatava aikaan suuria muutoksia muoviraaka-aineiden käyttöön ja siihen että eri laadut voitaisiin kierrättää uusiokäyttöön. Tyhjät muovipullot ovat jättimäinen saastelähde kaikkialla siellä, missä vesipula on johtanut pullovesien käyttöön. Siinä taas toimivat muutamat jättikonsernit, joille vesibisnes on loistava rahantekosysteemi. Niille pitäisi pikaisesti saada vaatimus kierrätyksen järjestämisestä kansainvälisenä systeeminä. Katso YLE areenasta dokumentti muovi maailman merissä.