Ilmaston muutosta pitää torjua, vaikka minä alan jo olla aika pessimistinen. Kehitys on liian hidasta.

Culminatuumin sivuilta osui silmiin tieto, että yliopistot ja muut tutkijat ovat vääntämässä uusia työkaluja, joilla kuntien kaavoitus voi parantaa kaavojen vaikutusta ilmastoon eli hiilijalanjälkeen.

 Kulutusnäkökulma laskentatiedoissa

Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen LOCO -kehityshankkeessa Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä HSY yhdessä Aalto-yliopiston kanssa rakentavat matalahiilistä kaupunkikehitystä tukevaa laskentatyökalua. Työkalulla voidaan mallintaa erilaisten asuinalueiden rakentamisesta sekä käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä aikaisessa suunnitteluvaiheessa, kun suunnitteilla olevasta alueesta on saatavilla vasta vähän tietoa. KUHILAS ja EcoCity Evaluator lähestyvät Aalto-yliopiston työkalun tavoin aluerakentamisen hiilijalanjäljen mittaamista 
 
Ministeriö selvitti

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys ilmastolaista suosittelee ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi. Esiselvityksen ovat tehneet professori Ari Ekroos ja tekniikan tohtori Matias Warsta.

"Ilmastolain avulla lisättäisiin ennustettavuutta, suunnitelmallisuutta ja selkeyttä kansalliseen ilmastopolitiikkaan. Lain avulla voitaisiin ottaa käyttöön suunnittelujärjestelmä, jossa esitetään arvioita tulevasta päästökehityksestä, raportoidaan toteutuneesta päästökehityksestä, tavoitteista sekä tarvittavista toimista tietyllä aikavälillä.  Näin varmistettaisiin, että pysytään sovittujen päästövähennysten polulla", professori Ari Ekroos sanoo.