Omakotia suunnittelevalle riittää pohdittavaa.

Ympäristöministeriön uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset tulivat voimaan 1.7.2012. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen.

Vihdissä tilanne on poikkeava siksi, että kunnan läpi vedettiin maakaasuputki ja kaasun markkinointi on ollut voimallista. Kaasulobbareita on avittanut kuntaan määrätty kielto porata maalämpökaivoja pohjavesialueelle joka kielto sinänsä on perusteltu. Mutta kun Nummela on rakennettu suurelta osaltaan pohjaveden päälle, ovat uusiutuvista energialähteistä usein käytettävissä vain puu ja pelletti. Sillä soramaasta ei lämpöä saa irti eli maanmyötäinen putkitus ei toimi. Maalämpöä voidaan hyvin saada kalliosta tai vedestä sekä kosteista maalajeista. Poraus on halvinta kallioon.

Linkki johtaa uutiseen, että isommat toimijat, alueelliset laitokset siirtyvät pellettiin, jolla onkin monia etuja. http://www.tekniikkatalous.fi/energia/yle+maakaasu+vaihtuu+kaukolammon+tuotannossa+pellettiin/a834666?s=u&wtm=tt-04092012

Hake on hyvä ja edullinen, paikallinen energialähde, mutta sen käsittely vaatii tilaa ja huoltoa, kun sen sijaan pellettilaitos saadaan toimimaan automaattisena ja vähällä huollolla. Pellettipolttimo ja -varasto voidaan usein sijoittaa poistettavan öljylämmityksen tilalle. Muutos kannattaa.

Maakaasu on pahoista päästölähteistä vähiten haitallinen ympäristölle, mutta fossiilisena sekin seuraa öljyn hinnoittelua eli hinta nousee takuuvarmasti. Siksi isot toimijat vaihtavat kotimaiseen pellettiin.